Over dogma's en wonderen

Het leek mij goed om eens te beginnen bij mijn ervaring, ook om duidelijk te maken dat ik niet zomaar anderen napraat. Toch wil ook iets zeggen over hoe ik de Bijbel lees.

Ik ben ervan overtuigd dat God mensen ertoe heeft geïnspireerd om hun godservaringen op te schrijven en dat hij ervoor heeft gezorgd dat veel van die gebeurtenissen, visioenen, liederen en gedachten in de Bijbel bewaard zijn gebleven. In die zin is het een heilig boek. Maar ik denk wel, dat God de schrijvers vrij heeft gelaten om hun eigen woorden te gebruiken. Je kunt niet verwachten dat mensen van die tijd objectief en zakelijk verslag deden. Bovendien zijn die teksten gekleurd door de cultuur en de vooroordelen van de schrijvers. God zelf zou wel eens een andere mening kunnen hebben over bepaalde dingen. Dat betekent niet dat ik alles mag verwerpen wat me niet zint of wat ik niet begrijp. Nee, ik probeer me zo eerlijk mogelijk af te vragen wat werkelijk Gods wil en waarheid is.

Traditionele dogma's, die voortkomen uit een al te letterlijke manier van bijbellezen, neem ik dus niet klakkeloos aan. Toch wil ik ook niet te sceptisch zijn. Uit de verhalen over Jezus maak ik op, dat hij veel mensen op wonderbaarlijke manier genas. Dat lijkt me wel aannemelijk, gezien het feit dat er in het heden nog regelmatig zulke wonderen gebeuren. Dat hij op één of andere manier uit de dood is opgestaan en dat hij daarna is verschenen aan zijn vrienden, vind ik ook geloofwaardig, om meerdere redenen, onder andere omdat er ook in onze tijd allerlei, wat dan genoemd wordt 'paranormale' verschijnselen zijn, die wijzen in de richting van een leven na de dood. Alles bijelkaar denk ik, dat Jezus niet alleen een wijze leraar was, maar de man die bij uitstek door God gezonden werd om de mensen te redden.

Heel belangrijk vind ik het besef, dat een mens maar weinig weet en begrijpt. Omdat de mens de aarde domineert, neigt hij ertoe te denken dat hij alles wel weet. Maar zoals een vlieg op mijn monitor vrijwel niets weet van computers, zo beperkt is mijn kennis van God.

 Terug ...